Rynek szkoleniowy w Polsce to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów w Europie. Z roku na rok pojawia się coraz więcej ofert skierowanych do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. To niepowtarzalna okazja do podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników, która może znacząco przyczynić się do dalszego, efektywnego rozwoju firmy.

kaboompics.com_Men using stylus pen for touching the digital tablet screen

Szkolenie pracownika to inwestycja w firmę

Jeszcze do niedawna, wśród wielu przedsiębiorców górowała opinia, że pokrywanie kosztów nieobowiązkowych szkoleń dla pracowników to wyrzucanie pieniędzy w błoto. W ostatnim czasie, szczęśliwie, to podejście zaczyna ulegać zmianie. Właściciele firm coraz częściej dostrzegają korzyści, jakie niesie ze sobą posiadanie dobrze przeszkolonej załogi. Szczególnie tej zajmującej wyższe stanowiska, czy działające w obszarze finansów, marketingu. To pracownicy tworzą naszą firmę, inwestycję w nich powinniśmy traktować jak inwestycję w samego siebie. Podnosząc poziom umiejętności pracowników, podnosimy jednocześnie potencjał i konkurencyjność firmy na rynku.

Gdzie można znaleźć oferty szkoleń?  Odpowiedź jest prosta!  Najłatwiej przejrzeć portale ogłoszeniowe dedykowane rynkowi szkoleniowemu. Dobrym przykładem może być ogólnopolski portal dobreszkolenie.com

Drogo? Niekoniecznie.

Szkolenia pracowników można przeprowadzić wewnątrz firmy, bez konieczności pokrywania wszystkich jego kosztów. Jedną z opcji jest zwrócenie się o dofinansowanie do Urzędu Pracy, przykładowo samo Podkarpacie w kwietniu bieżącego roku, przeznaczyło 5 mln złotych na szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw z województwa. Pieniądze pochodzą z unijnego programu Kapitał Ludzki.

Atrakcyjną opcją jest także posłanie pracowników na szkolenia organizowane poza firmą, które bardzo często są zupełnie bezpłatne. Warto zainteresować się w tym przypadku otwartymi regionalnymi projektami szkoleniowymi, finansowanymi ze środków Unii Europejskiej, jak: Europejski Fundusz Społeczny, Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, czy też programami szkoleniowymi organizowanymi przez różne szkoły coachingowe, bądź ośrodki regionalne.